Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?

Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?
Hồ sơ giao dịch là phần chính chứa thông tin về hoạt động giao dịch của khách hàng. Tại đây bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê, lịch sử giao dịch, ID lệnh giao dịch, ngày / giờ cũng như giá mở và đóng cửa. Thông tin chung về hoạt động giao dịch cũng có mặt.

Thống kê giao dịch

Bạn có thể tìm thấy thống kê giao dịch của mình mọi lúc trong phần "Hồ sơ giao dịch". Nhấp vào “Hồ sơ” trong bảng điều khiển bên trái của giao diện giao dịch và chọn phần “Hồ sơ giao dịch”.
Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?
Bạn sẽ có thể tìm thấy hình ảnh về hiệu suất giao dịch và phân phối tài sản giao dịch yêu thích của mình trong một khoảng thời gian nhất định (hôm nay, hôm qua, mọi lúc).

Lịch sử giao dịch trực tiếp

Bạn có thể tìm thấy lịch sử của các giao dịch được đặt trên tài khoản Trực tiếp trong Hồ sơ - Lịch sử của các giao dịch trực tiếp.

Trong phần này, bạn có thể đặt bộ lọc theo phạm vi thời gian cũng như chọn những giao dịch có thể bị hủy.

Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi hiệu suất giao dịch và lợi nhuận theo tài sản trên trang này. Dựa trên hoạt động giao dịch của bạn, nền tảng đưa ra các khuyến nghị giao dịch mà bạn có thể tìm thấy ở cuối trang.
Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?


Lịch sử giao dịch demo

Bạn có thể tìm thấy lịch sử của các giao dịch được đặt trên tài khoản Demo trong Hồ sơ - Lịch sử của các giao dịch demo.
Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?

Lịch sử giao dịch xã hội

Để theo dõi các giao dịch đã được sao chép tự động, bạn cần vào Hồ sơ - Lịch sử giao dịch trên mạng xã hội.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy số giao dịch, thời gian mở và đóng cửa và các chi tiết khác, chẳng hạn như giá cả, số tiền giao dịch, lợi nhuận và trạng thái giao dịch.

Chú ý: Các lệnh giao dịch không được sao chép tự động cũng sẽ được hiển thị ở đây với chú thích giải thích lý do.

Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?

Lịch sử giao dịch trực tiếp MT5

Lịch sử giao dịch trực tiếp MT5 có thể được tìm thấy trong Hồ sơ - Lịch sử giao dịch trực tiếp của MT5
Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?

Lịch sử giao dịch thử nghiệm MT5

Lịch sử giao dịch demo MT5 có thể được tìm thấy trong Hồ sơ - Lịch sử giao dịch MT5 Demo
Hồ sơ giao dịch Pocket Option - Cách tìm số liệu thống kê, lịch sử giao dịch?
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!